Preventie caravan- & camperschade

Uiteraard is het beter te praten over het voorkomen van schade dan het herstellen van schade. Het voorkomen van schade lukt natuurlijk niet altijd; sommige dingen overkomen je en heb je niet in eigen hand. Maar de volgende zaken heeft u wel in eigen hand:

Laat uw caravan regelmatig onderhouden of keuren (minimaal eens per twee jaar). Want vergeet niet, wat rijdt dat slijt, wat staat vergaat! Let bijzonder goed op uw banden: controleer altijd de bandenspanning voordat u met de caravan op reis gaat. Maar let ook goed op eventuele haarscheurtjes in de banden, Verreweg de meeste ongelukken gebeuren door onjuist beladen van de caravan. De complete huishouduitzet wordt in de caravan gepropt zonder erbij stil te staan dat de caravan niet als bagagewagen gebruikt kan worden. Een caravan is van zichzelf al zwaar genoeg. De bagage die u in de caravan vervoert moet goed verdeeld worden geplaatst.

Het beladen van de caravan/camper
Voor het op de juiste manier beladen van een caravan is een bepaald Fingerspitzengefühl vereist. Hoe vaker u met de caravan of camper op vakantie bent geweest, hoe beter dit gevoel bij u ontwikkeld zal zijn. Op een gegeven moment leert u op het moment dat u de bagage inlaadt te anticiperen op het rijgedrag van uw auto en caravan.


Een juiste gewichtsverdeling
In het algemeen kan worden gesteld dat uw naar de beste kogeldruk moet streven en het linker- en rechterwiel gelijkmatig moet belasten. Plaatst u gewicht aan de ene kant van de caravan? Dan moet u dit aan de andere kant compenseren. Voorwerpen met een grote massa plaatst u zo laag mogelijk en dichtbij de as, omdat hiermee slingeren van de caravan zoveel mogelijk wordt voorkomen. Vindt u geen geschikte plek meer in de caravan voor zware objecten? Plaats ze dan in de auto.


Voorkom overbelading
Zorg ervoor dat uw caravan niet overbeladen raakt. In sommige landen staan hier hoge boetes op. En een overbeladen auto is ook al geen pretje. Deze kan achterover kantelen, waardoor de caravan voorover kiept. Natuurlijk kunt u hiertegen maatregelen treffen, zoals de montage van stuggere achterveren, hulpveren, schokdempers met progressief werkende schroefveren, veerbollen of een automatische niveauregeling. Maar de beste oplossing blijft toch om beneden het maximaal toegestane aantal kilogrammen van uw auto en/of caravan te blijven. Laat bij twijfel voor vertrek het gewicht van uw caravan op een weegbrug bepalen.


Horizontaal stellen
Eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen koppelt u de caravan af en stelt u deze horizontaal.

Het afkoppelen
Haal de stekker uit de contactdoos die zich op de trekhaak bevindt en maak de handrembreekkabel los. Draai de grof-verstelling los, zodat het neuswiel richting grond zakt. Stop hiermee voordat het neuswiel de grond daadwerkelijk bereikt; gebruik voor het laatste stuk de fijn-verstelling. Haal het palletje van de koppeling los en draai de fijn-verstelling zo ver door, dat de koppeling loskomt. Op dit zelfde moment trekt u de koppeling omhoog, zodat de caravan is afgekoppeld.

Wanneer u de caravan nu waterpas wilt stellen, is de verleiding misschien groot om dit te doen met de uitdraaisteunen. Doe dit echter niet! Zorg in plaats hiervan dat het laagst gelegen wiel op gelijke hoogte komt als het andere wiel. Dit kunt u onder andere doen door een gat te graven op de plek waar het hoger gelegen wiel zich bevindt (wordt begrijpelijkerwijs op veel campings niet op prijs gesteld), de as op te krikken en vervolgens te stutten met stenen of blokken hout, óf door hulpmiddelen als een wig, banaan of leveler te gebruiken. In alle gevallen is het gebruik van een waterpas onontbeerlijk.

Een wig
Plaats deze onder het laagste wiel en trek de caravan vervolgens omhoog, tot deze horizontaal staat. Er zijn diverse kunststof wiggen op de markt.

Een banaan
Deze wig brengt de wieldruk loodrecht over op de grond. Hiermee kunt u zeer nauwkeurig werken. Er is wel iemand nodig die aanwijzingen geeft.

Een leveler
Een leveler bestaat uit twee steunplaten: één voor de ondergrond en één voor het wiel. Door middel van een zwengel kunnen de platen uit elkaar worden gedraaid. Dit hulpmiddel is wel wat zwaarder en duurder dan een wig of een banaan. Maar het grote voordeel van een leveler is dat deze bijstellen mogelijk maakt, zodra de caravan enigszins is weggezakt.


Caravan en verkeer
Een auto-met-caravan (de zogenaamde 'combinatie') is veel breder en zwaarder dan een gewone auto. Het zal u dan ook niet verwonderen dat u hiermee veel meer tijd en ruimte nodig hebt om te manoeuvreren en op gang te komen. Neem deze dan ook!

Recht achteruit rijden
Hoewel recht achteruit rijden eenvoudig lijkt, is dit het beslist niet. Langzaam rijden, iemand buiten de auto aanwijzingen laten geven en steeds kleine correcties uitvoeren, maken het in ieder geval alweer een stuk gemakkelijker. In uw achteruitkijkspiegels kunt u controleren of de combinatie 'in lijn' staat. Is dit het geval, dan kunt u door beide spiegels (zowel links als rechts) evenveel zien. Beweegt de caravan onverhoopt naar links? Dan moet u het stuur ook naar links draaien. Beweegt de caravan naar rechts? Beweeg dan het stuur naar rechts.

Inhalen
Op wegen met tegenliggers is inhalen met een caravan niet aan te raden. Op de snelweg is dit geen probleem, mits u tijdig gebruikmaakt van uw richtingaanwijzer en goed het achteropkomende verkeer in de gaten houdt. Zorg ervoor dat er voldoende snelheidsverschil zit tussen uw eigen combinatie en het in te halen voertuig. Hou om te beginnen enige ruimte tussen uw voertuig en de voorligger. Gebruik deze om een 'aanloop' te nemen. Zorg dat u de juiste versnelling hebt geschakeld (zal meestal de derde zijn) en geef voldoende gas op het moment dat u daadwerkelijk besluit te passeren.

Een bocht nemen
Bij het links of rechts afslaan, moet u bedenken dat de bocht die de caravan maakt, een andere is dan de bocht die de auto maakt. De caravan zal de bocht enigszins afsnijden en in veel gevallen met één of meerdere wielen op de stoep terechtkomen. Om de combinatie toch goed de bocht door te sturen, kunt u iets verder uit de kant blijven of later insturen dan normaal. Hou er bij lange caravans rekening mee dat de achterkant zal uitzwenken.

Inparkeren
Niet alleen de lengte van uw combinatie bemoeilijkt het inparkeren. Ook de ruimte die u nodig hebt om zowel auto als caravan recht te zetten, kan een handicap zijn. Deze komt neer op ongeveer anderhalve keer de lengte van uw combinatie. Begin het inparkeren door de auto rechts het parkeervak in te draaien. Rij een stukje rechtdoor totdat de gehele combinatie in het parkeervak staat. Lukt dit niet in één keer? Draai uw auto dan door tot de caravan evenwijdig in het vak staat. Steek de auto vervolgens terug en zorg dat de caravan het parkeervak niet verlaat.


Storm
Bij sterke wind kunt u over het algemeen het beste thuisblijven. Waarschijnlijk zal uw caravan tot zeg windkracht 8 (of 7 voor oudere modellen) niet omver waaien, maar ontspannen rijden is toch echt anders. Denk niet: ik heb veel ervaring als chauffeur, mij gebeurt niks. Want als de combinatie eenmaal gaat, dan gaat 'ie ook werkelijk!

Zorg dat uw caravan goed beladen is. Leg zware spullen op de grond, zo dicht mogelijk bij de as. Ook de kogeldruk is van belang: deze mag zeker niet te laag zijn. Wanneer het noodweer plotseling opsteekt kunt u uw combinatie het beste op een beschutte plaats parkeren, met de kop in de wind. Natuurlijk dient u aanwijzingen van de radio of langs de weg direct op te volgen.


In de bergen
Ziet u het niet zitten om een haarspeldbocht te nemen met uw combinatie? Begin er dan niet aan! Alleen ervaren chauffeurs zijn in staat alle aspecten van het rijden in de bergen te overzien.

Goed beladen
Begint u er toch aan, zorg dan in ieder geval dat uw auto en caravan niet te zwaar beladen zijn. Raadpleeg hiervoor het instructieboekje dat met uw auto meegeleverd is. Zorg er verder voor dat u de gang erin houdt. Dit is een kwestie van de verkeerssituatie goed inschatten en eventueel tijdig gas terugnemen als zich voor u een opstopping voordoet.

Hellingproef
Moet u onverhoopt toch stoppen op een helling? Wacht dan rustig tot er voor u een flink stuk weg vrij is om op te trekken. Wanneer het toch niet lukt om op te trekken, kunt u de auto iets scheef laten teruglopen ten opzichte van de caravan (het zogenaamde 'scharen'). Hierdoor kan uw auto eerst op gang komen, voordat het gewicht van de caravan extra weerstand biedt.

Minder vermogen
Tenslotte dient u rekening te houden met de verminderde luchtdruk op grote hoogte. Hierdoor neemt het vermogen van uw auto af. Een auto met een vermogensoverschot is dan ook onontbeerlijk in de bergen.