Schademelding

Heeft u een ongelukje gehad en heeft u schade aan uw caravan? Dat is natuurlijk heel vervelend. Uw schade zal gemeld moeten worden. Maar hoe gaat dat nu in zijn werk? Als u de volgende stappen doorloopt is dit 'een fluitje van een cent'.

- Bent u casco verzekerd?
Meld dan de schade bij uw eigen verzekeraar (zie stap 1).

- Bent u niet casco verzekerd maar er is een schuldige tegenpartij?
Meld dan de schade bij de verzekeraar van de tegenpartij (zie stap 1).

In overige gevallen hoeft u geen melding aan de verzekeringsmaatschappij te doen; u dient zelf de kosten van het schadeherstel te betalen. De verwijzingen naar een verzekeraar in deze beschrijving zijn voor u niet van toepassing (begin dan bij stap 2).Stap 1. Melding aan verzekeraar
Meld de schade aan de tussenpersoon of verzekeraar. Zorg ervoor dat u de polisgegevens bij de hand hebt. Spreek af waar (bijvoorbeeld ALJO Spanbroek) en wanneer u de caravan brengt voor expertise.

Stap 2. Keuze caravanherstelbedrijf
De verzekeraar kan u een herstelbedrijf aanbevelen. U bent echter niet verplicht dit advies te volgen. ALJO is een gerenomeerd bedrijf en voldoet derhalve aan alle eisen die aan caravanschade- herstelbedrijven kunnen worden gesteld. Wij beschikken over de vereiste kennis en gereedschappen en geven u minimaal twee jaar schriftelijke garantie.

Stap 3. Bezoek ALJO Schadecaravans
Maak vooraf een telefonische afspraak. Ervan uitgaande dat u de schade laat herstellen, zullen wij u vragen een expertise- en reparatieopdracht en een akte van verpanding te ondertekenen. Een akte van verpanding geeft de verzekeraar de mogelijkheid om het schadebedrag rechtstreeks aan ons over te maken. U ontvangt van ons een afleveringsbewijs of een kopie werkopdrachtbon.

Stap 4. Expertise De expert van de verzekeringsmaatschappij maakt een afspraak met ons. Meestal wordt dan niet alleen de hoogte van de schade bepaald maar ook of de schade gedekt is.

Stap 5. Bevestiging
Na de expertise ontvangt u, meestal binnen 14 dagen, van de verzekeringsmaatschappij bericht of de schade gedekt is en over de hoogte van het schadebedrag. Nu kunt u ALJO de definitieve opdracht tot herstel geven, dat wordt niet door de verzekeraar gedaan.

Stap 6. Reparatie
Indien u ons nog geen definitieve opdracht (zie C.) had gegeven zullen wij nu de -eventueel benodigde- onderdelen bestellen. De onderdelenlevering kan soms weken tot maanden duren. Bij alternatieve reparatietechnieken, zoals Structuur Repair, bent u minder afhankelijk van levertijden van onderdelen.

Stap 7. Schade hersteld
Zodra de reparatie is uitgevoerd krijgt u bericht van ons. Incidenteel voert de verzekeringsmaatschappij nog een nacontrôle uit op het schadeherstel. Het is van belang dat u niet te lang wacht met het ophalen van de caravan. Meestal wordt de reparatienota rechtstreeks door de verzekeraar aan ons betaald (zie C.). U hoeft dan alleen nog het eventuele eigen risico af te rekenen.

Stap 8. Garantie
ALJO verleent u twee jaar schriftelijke garantie. Bij een jaarlijkse controle kan dit zelfs worden verlengd tot vier jaar.